Layar
Part of the Blippar Group

Geo Layer Bicis de Barcelona

pixeldrebicing thumbnail

To open this layer, scan the QR code below using any AR-link compatible browser, such as Layar, Wikitude or Junaio.

Or manually open this link: ar://cdp.interop.layar.com/pixeldrebicing

Download Layar

Bicis de Barcelona


Layer ID: pixeldrebicing
by www.pixeldreams.info

Mostra les estacions amb les bicis i els espais disponibles

Permet conèixer la disponibilitat de bicicletes i d'ancoratges visualitzant les estacions mitjançant una eina de realitat augmentada en 3D.
Podeu utilitzar la aplicació mitjançant 3 tipus de vista:


  • Vista càmera (realitat augmentada 3D)

  • Vista plànol

  • Vista de llista, totes disponibles desde el menú.

Informació sobre les estacions proporcionada per CityBikes

Capa desenvolupada per PixelDreams

We use cookies to improve our services. Don’t worry, they don’t store personal or sensitive information and you can disable them at any time in your browser settings.