Layar
Part of the Blippar Group

Geo Layer Psychologen

psylayar thumbnail

To open this layer, scan the QR code below using any AR-link compatible browser, such as Layar, Wikitude or Junaio.

Or manually open this link: ar://cdp.interop.layar.com/psylayar

Download Layar

Psychologen


Layer ID: psylayar
by mijnlayer.nl

Psychologen niet gebonden aan contracten met verzekeraars

Contractvrije Psychologen
Alle psychologen die hier staan vermeld, werken in de psychologische hulpverlening. Zij vangen mensen op uit alle leeftijdscategorieën. Sommigen richten zich op kinderen en jongeren en hun leefwereld (systeem). Anderen houden zich met volwassenenzorg bezig. De aanmeldingen gaan rechtstreeks of via de huisarts naar hun zelfstandig gevestigde praktijk voor psychische en/of lichamelijke klachten.

Al deze psychologen hebben universitair onderwijs gevolgd en zijn bij gebleken geschiktheid geregistreerd in het officiële Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) register van de overheid.

Technische Realisatie, Beheer en Design

We request not to sign up and further make payments for Layar services. Please proceed to use Blippbuilder to create AR experiences.
We use cookies to improve our services. Don’t worry, they don’t store personal or sensitive information and you can disable them at any time in your browser settings.