LOGIN
Log in to manage your account
Or Log in with

The uar Geo Layer

uar thumbnail

To open this Layer
download Layar
and scan this code

uar

by NAi

Zien wat er niet is.Bekijk architectuur van verleden en toekomst in 3D. Met behulp van augmented reality kun je met UAR op locatie gebouwen bekijken die er ooit stonden, die er hadden kunnen staan, of die er nog komen.Met de settings
knop bepaal je het soort 3D
gebouwen dat je wilt zien:
Verleden, Toekomst of
Alternatief. Daarnaast geeft UAR informatie over de bestaande bebouwing. Je kunt bouwtekeningen bekijken, foto's van vroeger zien, biografieën van architecten lezen, en wandelroutes door de stad volgen.Met UAR van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) zie je de stad zoals je haar nog nooit hebt gezien!