Layar
Part of the Blippar Group

Geo Layer Warszawa’44

warszawa44 thumbnail

To open this layer, scan the QR code below using any AR-link compatible browser, such as Layar, Wikitude or Junaio.

Or manually open this link: ar://cdp.interop.layar.com/warszawa44

Download Layar

Warszawa’44


Layer ID: warszawa44
by Adv.pl sp. z o. o.

Śladami Powstania Warszawskiego

Dzięki aplikacji dowiesz się, jak wyglądała Warszawa podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Na kilkadziesiąt charakterystycznych punktów na mapie współczesnej Warszawy zostały nałożone archiwalne zdjęcia oraz opisy charakteryzujące miejsca pamięci związane z Powstaniem Warszawskim, losami powstańców oraz samego miasta. Skieruj kamerę swojego smartfone'a na wybrane budynki, ulice i miejsca w Warszawie, a zobaczysz miasto sprzed 67 lat.

Aplikacja Warszawa'44 - Śladami Powstania Warszawskiego powstała dzięki współpracy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Adv.pl

We request not to sign up and further make payments for Layar services. Please proceed to use Blippbuilder to create AR experiences.
We use cookies to improve our services. Don’t worry, they don’t store personal or sensitive information and you can disable them at any time in your browser settings.